Historiek - Scheldefeesten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Historiek


Na een periode van fusie met de stad Dendermonde werd aan de deelgemeentes gevraagd om een belangrijke activiteit te organiseren per deelgemeente. In 1996 werd onder impuls van de schepenen de Heren Hermans en De Bock de gemeentes aangesproken. De eerste vergadering in het gemeentehuis was onder grote belangstelling verlopen, maar aangezien er werd vooropgesteld dat het feestcomité ook voor een gedeelte financiële moest opdraaien werd de volgende vergadering een flop. Bij de daarop volgende vergadering bleven er nog paar enkelingen over, die de hoop onder de arm hebben genomen om te starten met een comité.

Na wat brainstormen wat zal het worden, werd er van uit gegaan dat de gemeente groot was geworden door de schelde en daarom zou het de naam "Scheldefeesten" dragen en aan de schelde oever plaats vinden.

Er werd een bestuur gekozen met als eerste voorzitter De Koning Jozef; secretaris Sarens Peter en schatbewaarder Hendrickx Gustaaf. Deze zijn direct in actie geschoten met behulp van enkele vrienden om er iets van te willen maken. De keuze van datum werd bepaald om het gelijk met Baasrode kermis te laten doorgaan aangezien het kermisgebeuren toen op een laag pitje zat. Het eerste "Scheldefeest" was direct een succes en onder een stralende zon. Met de middelen die het comité vergaarden door de hulp van sponsering van de plaatselijke middenstand werd er alle jaren iets meer gedaan naar de mogelijkheden van het budget. Aangezien de eerste drie feesten onder enkele paraplu’s plaatsvonden kon het niet uit blijven dat het altijd goed weer zou zijn.

Het vierde feest had plaats onder een kletsende regen met een grote rode streep onder de rekening, alles moest betaald worden zonder inkomsten. Het comité nam ook het statuut aan van vzw. Toen werd er ook vooropgesteld om de volgende jaren beroep te doen op een tent. De feesten bleven elk jaar groeien. In het zevende levensjaar kwam er een verschuiving in het bestuur de heer Lauwers Benoit werd voorzitter en schatbewaarder werd Annemans Jan. Het volgende jaar werd de oude voorzitter opnieuw opgevist om de zaken op orde te brengen, sindsdien gingen de feesten in stijgende lijn de hoogte in. Enkele jaren later was de vraag van dit bestuur om nieuwe krachten bij te krijgen .

Na een jaar rond vraag kwam er ook maar niets uit de bus en hield het bestuur het voor bekeken en wou de zaak opdoeken. Van enkele spontane helpers kwam de redding. Deze zijn direct op de kar gesprongen en hebben nu de touwtjes stevig in de handen. Het huidige bestuur bestaat voor het ogenblik uit:


Voorzitster: Liefferickx An                                                     Schatbewaarder: Marino Ploegaert

Ondervoorzitter: Robert Van Gucht                                     Secretaris: An De Lamper
                        
Verantwoordelijke drank: Robert Van Gucht


Dit vernieuwd bestuur hoopt nog vele jaren dit evenement verder te zetten, en de naam "Scheldefeesten" nog verder uit te breiden tot nog een waardiger volksfeest.
 

Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu